Cơ sở dữ liệu ngành BHXH Việt Nam: Đầy đủ, cập nhật, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT

10/06/2024 06:30 PM


Chiều 10/6, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh đã kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam.

Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, với đối tượng phục vụ là người tham gia BHXH, BHYT toàn dân, hiện nay cơ sở dữ liệu (CSDL) của ngành BHXH Việt Nam là rất lớn và quan trọng. Với trách nhiệm cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo Nghị định số 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ, CSDL này của Ngành đã được cập nhật thường xuyên theo thời gian thực, đồng bộ với nhiều bộ, ngành liên quan. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin luôn được đặc biệt coi trọng; từ đó phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan BHXH các cấp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng các chính sách theo hướng ngày càng kịp thời, chính xác, đơn giản thủ tục hành chính.

Tự động hóa mức độ cao, phòng chống rủi ro

Lãnh đạo Trung tâm CNTT cho biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai, vận hành hệ thống CNTT của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao. Toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng, dữ liệu được BHXH Việt Nam quản lý, vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Ngành.

BHXH Việt Nam hiện đang duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung gồm: Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng và phục hồi thảm họa; đảm bảo CSDL của Ngành luôn được sao lưu, lưu trữ an toàn trong các trường hợp bị tấn công; đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin cho 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ. Tất cả hệ thống của Ngành đều được giám sát trên thời gian thực, cảnh báo kịp thời các rủi ro qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị kỹ thuật.

Hiện nay, 100% nghiệp vụ của Ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng; 100% công chức, viên chức và người lao động của Ngành được định danh và cấp chữ ký số phục vụ quản lý và giải quyết các hoạt động nghiệp vụ; 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của BHXH Việt Nam được thực hiện trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Eoffice); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (do Ban cơ yếu Chính phủ cấp); 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Với CSDL quốc gia về bảo hiểm, BHXH Việt Nam luôn ưu tiên tập trung làm giàu; chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kết nối, chia sẻ, tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy các hoạt động nghiệp vụ trên môi trường số, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến của Ngành nói riêng và thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia nói chung.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: Đảm bảo an toàn thông tin, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ quản - ngay từ khi CSDL này được đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 96,8 triệu thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có 86,9 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 97,8% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội). Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 2 CSDL quốc gia (dân cư và bảo hiểm)…

Tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ

Đánh giá hoạt động của từng hệ thống, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, các hệ thống của Ngành đã được xây dựng, đầu tư bài bản, hiện đại nhưng công tác vận hành, theo dõi, giám sát là điều rất quan trọng để kịp thời phát hiện các sự cố và giải quyết “từ sớm, từ xa”. Đặc biệt, các thông tin, dữ liệu cần phải được cập nhật, đồng bộ theo thời gian thực, nhất là dữ liệu về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ của BHXH các địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích, giải quyết chế độ cho người tham gia, thụ hưởng các chính sách ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh lưu ý, không vì chạy theo tiện ích mà đánh đổi, coi nhẹ yếu tố an toàn thông tin. Vì dữ liệu của Ngành là rất quan trọng với mỗi người dân, người lao động, hầu hết bao gồm thông tin từ khi một người được sinh ra cho đến đi khi trưởng thành, lao động, rồi mất đi. Những thông tin này có giá trị rất lớn, là CSDL của quốc gia, do Chính phủ quản lý.

“Vì thế, an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm an toàn thông tin mạng là hoạt động thường xuyên, liên tục của Ngành, bảo đảm sự thành công trong công tác chuyển đổi số, mang lại lợi ích ngày càng lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh làm việc với Trung tâm CNTT chiều ngày 10/6/2024

Trên tinh thần đó, làm việc với Trung tâm CNTT, Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh cho biết, hiện nay, rất nhiều các cuộc tấn công mạng nhắm đến CSDL của các Bộ, ngành và địa phương. Nhiều sự việc đã xảy ra, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nhận thức rõ vấn đề, BHXH Việt Nam luôn ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thông tin, không để xẩy ra các sự cố. Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu, các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố không được lơ là chủ quan; đồng thời yêu cầu Trung tâm CNTT tăng cường rà soát, nhận diện đầy đủ các rủi ro trong an toàn thông tin, để tham mưu lãnh đạo Ngành kịp thời chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan; chủ động có kế hoạch, giải pháp ứng phó; làm rõ hơn nữa trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là ý thức trách nhiệm bảo vệ tài khoản nghiệp vụ của Ngành. Luôn phải trong tâm thế xác định: CSDL của Ngành ở tình trạng đang bị tấn công để chủ động các kế hoạch, kịch bản sẵn sàng ứng phó. Bên cạnh đó, cần không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ về công tác an toàn thông tin với kỹ năng, kiến thức thường xuyên được cập nhật. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng về an ninh mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý sự cỗ, lỗ hổng, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng…

Phạm Chính