Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

16/05/2024 04:16 PM


Sáng ngày 16/5/2024, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm K02-2024 theo hình thức bồi dưỡng trực tuyến cho 47 học viên là viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tham dự khai giảng lớp học có các đồng chí trong Ban giám hiệu Nhà trường, Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin, lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Trường, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm K02-2024.

TS.Nguyễn Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đề nghị, trong thời gian học tập, các học viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế học tập của Nhà trường, tham dự đầy đủ, nghiêm túc các giờ giảng trực tuyến, đồng thời cần tích cực trao đổi các vướng mắc, tự liên hệ, đối chiếu các nội dung học tập với thực tiễn công việc của mình để đạt được kết quả, hiệu quả tốt nhất. Hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị các giảng viên có phương pháp giảng dạy và truyền đạt cởi mở, nhấn mạnh, khắc sâu những nội dung trọng tâm, trọng điểm giúp học viên hiểu bài một cách chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ sau này.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tại lễ khai giảng

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đánh giá cao tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành nhiều quy chế, quy định để hướng dẫn thực hiện. Đây là một nội dung bồi dưỡng thiết thực góp phần giúp cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện quản lý, chia sẻ, kết nối dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các Bộ, Ngành, đơn vị liên quan đúng quy định pháp luật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam. Để tổ chức triển khai nhiệm vụ, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH và Trung tâm Công nghệ thông tin đã nỗ lực rất lớn trong công tác phối hợp để tổ chức lớp học đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Lớp học diễn ra trong 2 ngày, gồm 4 chuyên đề, 16 tiết học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; quy trình, quy định, tiêu chuẩn kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành khai thác, chia cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Học viên tham gia học tập đầy đủ, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học và đạt yêu cầu 01 bài kiểm tra cuối khóa sẽ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định./.

Nguyễn Thị Tuyến (Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH)