Quảng Bình: Tăng cường phối hợp, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động

26/02/2024 03:40 PM


BHXH tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Chương trình nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở LĐ-TB&XH ký kết chương trình phối hợp năm 2024

Các đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, về BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; Phối hợp trao đổi thông tin về tình hình lao động, việc làm, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các văn bản chỉ đạo; kết quả kiểm tra, giám sát, kết quả theo dõi, đôn đốc khắc phục các sai phạm sau kiểm tra, giám sát…

Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lao động, việc làm, công tác an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp giám sát việc thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra việc thực hiện các quy định về lao động, an toàn, vệ sinh lao động; BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, các vấn đề đảm bảo dân chủ, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết các chế độ, chính sách về lao động, về BHXH… cũng được các đơn vị phối hợp thực hiện.

Trong năm 2023, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan tổ chức hoạt động, các nội dung liên quan đến quyền, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quản lý nhà nước về thực thi pháp luật lao động, BHXH, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. 

Đặc biệt, BHXH đã chủ trì thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tại 90 đơn vị sử dụng lao động; thanh tra đột xuất 59 đơn vị; kiểm tra 86 đơn vị; kiểm tra 12 tổ chức dịch vụ thu; kiểm tra 4 cơ sở khám chữa bệnh về cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH; phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra liên ngành 22 đơn vị sử dụng lao động, 4 cơ sở khám chữa bệnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị đăng ký tham gia BHXH đối với 61 lao động, thu hồi 18,8 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; xử phạt và tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 2 đơn vị sử dụng lao động số tiền 201 triệu đồng; thu hồi 178 triệu đồng tiền chi chế độ BHXH không đúng quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH tại 10 doanh nghiệp. Qua thanh tra, có 2 doanh nghiệp nợ BHXH đã chủ động nộp khắc phục số tiền nợ BHXH hơn 148 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc chuyên đề giữa ĐBQH tỉnh với cử tri là công nhân lao động trước Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV. Từ đó, đề xuất 11 ý kiến với 27 vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, chế độ chính sách, nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phối hợp giải quyết nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh, tiếp công dân; triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động; nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh hoạt động xã hội, phát động đóng góp các loại quỹ; phối hợp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN… nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động./.

Huy Hương