Bắc Ninh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri đóng góp ý kiến vào dự án Luật BHXH (sửa đổi)

28/09/2023 09:16 PM


Sáng 28/9/2023, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự án Luật BHXH (sửa đổi).

Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một số sở, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh.

Gần 300 cử tri tham gia là cán bộ, công nhân viên, lao động khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác BHXH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân tiếp thu ý kiến cử tri

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân báo cáo khái quát về Dự án Luật BHXH (sửa đổi). Theo đó, qua hơn 7 năm thi hành, Luật BHXH năm 2014 đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ BHXH theo nguyên tắc đóng - hưởng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Luật BHXH năm 2014 cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Diện bao phủ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH còn thấp so với tiềm năng; tính tuân thủ pháp luật về BHXH còn chưa cao, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương; chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn người dân tham gia; một số quy định không còn phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn hiện nay.

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) gồm 9 Chương với 136 Điều trong đó có nhiều nội dung mới được thiết kế để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, hình thành hệ thống BHXH đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện; giảm điều kiện số năm đóng tối thiểu hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng BHXH ngắn được hưởng lương hưu; gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần như giảm điều kiện hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, được hưởng trợ cấp hằng tháng khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu  và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được hưởng BHYT do NSNN đảm bảo trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, được hưởng BHYT do quỹ BHXH đóng nếu sau 1 năm tiếp tục bảo lưu, không hưởng BHXH một lần.

Gần 300 đại biểu, cử tri dự hội nghị

Thống nhất cao với các nội dung của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), các cử tri đã đóng góp ý kiến liên quan đến xem xét bổ sung chế độ trợ cấp gia đình đối với người lao động; có quy định mức lương hưu tối thiểu của người lao động nam ở mức 40%, lao động nữ ở mức 50% bình quân tiền lương tham gia BHXH; nghiên cứu lộ trình phù hợp để thực hiện các phương án về BHXH một lần; bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng; các quy định về quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, các cử tri cũng kiến nghị mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hằng tháng, quy định về hưởng BHXH một lần, quan tâm đến công tác tuyên truyền trong Nhân dân về tham gia đóng và rút BHXH; bổ sung thêm quyền lợi ngắn hạn như: chế độ ốm đau đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm thu hút người dân tiếp cận với chính sách BHXH, tham gia BHXH tự nguyện…

Đại diện một số sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri, làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, chăm lo đời sống người lao động.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Vân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời, tiếp thu các kiến nghị, góp ý đối với dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) để tổng hợp, phân loại, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp tới./.

PV