BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình giám định BHYT mới khu vực miền Trung

17/03/2023 09:50 AM


Ngày 16/3, tại Đà Nẵng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm giám định theo Quy trình giám định BHYT ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/20222.

Theo đó, BHXH Việt Nam tập huấn cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác giám định BHYT thuộc BHXH 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Lê Văn Phúc phát biểu tại Hội nghị

Mục đích Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến hướng dẫn những nội dung trọng tâm trong tổ chức thực hiện Quy trình giám định BHYT theo quy định mới; hướng dẫn thực hiện các chức năng phần mềm giám định theo Quy trình giám định ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giám định BHYT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định BHYT của giám định viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT nhấn mạnh “Hội nghị tập huấn phần mềm giám định theo quy trình Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết được lãnh đạo Ngành quan tâm. Các đại biểu tham dự chú ý tập trung lắng nghe và tiếp cận các nội dung quan trọng của báo cáo viên truyền đạt để triển khai thực hiện”.

Đồng chí Dương Tuấn Đức - Giám đốc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, giới thiệu 07 chuyên đề với các nội dung:  Tổng quan quy trình giám định BHYT; hướng dẫn quy trình ký hợp đồng KCB BHYT lần đầu; giám định điều kiện thanh toán thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế; giám định chi phí KCB trên dữ liệu; giám định chi phí KCB trên hồ sơ bệnh án và giám định hồ sơ thanh toán trực tiếp; quy trình quản lý, khai thác hệ thống thông tin giám định BHYT và quản lý chi KCB BHYT trên các phần mềm nghiệp vụ; tổng hợp thanh quyết toán chi KCB BHYT quy trình của Quyết định số 3618/QĐ-BHXH.

Toàn cảnh Hội nghị

Được biết, Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH  được thực hiện từ 01/01/2023, thay thế Quy trình Giám định ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015. Các hướng dẫn mới về nghiệp vụ giám định này được ban hành trong bối cảnh một số văn bản là căn cứ pháp lý cho Quy trình giám định BHYT năm 2015 đã được thay thế bằng các văn bản mới.

Quy trình giám định mới hướng dẫn hai hình thức giám định được thực hiện song song: giám định chủ động (giám định do cơ quan BHXH trực tiếp thực hiện); giám định tự động (sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử). Đồng thời, hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ giám định chi phí KCB BHYT theo 3 hình thức: giám định trên dữ liệu; giám định trên hồ sơ, tài liệu; và giám định thanh toán trực tiếp./.

Kim Oanh