Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam tháng 3/2023

16/03/2023 04:55 PM


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tiếp công dân, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thông tin về lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ngành BHXH Việt Nam tháng 3/2023 như sau:

Thời gian tiếp công dân: Từ 8h00, thứ Hai, ngày 20/3/2023.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam - 150 phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người chủ trì tiếp công dân: Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam.

 

 

 

 

VSS