Tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

19/08/2022 10:53 AM


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Công văn số 2243/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc đôn đốc thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tuy nhiên, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn khá cao. Bên cạnh nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan là do một số địa phương chưa tích cực trong việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hàng tháng, nhất là việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị còn chưa nghiêm…

Tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (Ảnh minh hoạ)

Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung:

Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, tăng cường công tác đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng của Tổ Thu nợ liên ngành; thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công khai danh tính các đơn vị chậm đóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện việc chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

Phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên bám sát, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động, chú trọng đơn vị có sử dụng nhiều lao động, số tiền thu lớn; xây dựng cơ sở dữ liệu những đơn vị chậm đóng lớn (trọng điểm) chiếm 80% số tiền chậm đóng của địa bàn quản lý (hoàn thành trước 30/8/2022); có giải pháp quyết liệt, kịp thời để đôn đốc thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, không để phát sinh chậm đóng sau thanh tra, kiểm tra hoặc chậm đóng với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Tăng cường, linh hoạt trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên theo quy định. Giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng nghiệp vụ liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tiến hành triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể:

- Phòng Quản lý thu: Định kỳ, trước ngày 10 hàng tháng cung cấp danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên cho phòng Thanh tra - Kiểm tra.

- Phòng Thanh tra - Kiểm tra: Căn cứ danh sách đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên do phòng Quản lý Thu cung cấp, rà soát, tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh thành lập Đoàn thanh tra đột xuất tại các đơn vị theo quy định. Hàng tháng, trước ngày 11, tổng hợp kết quả báo cáo BHXH Việt Nam (qua vụ Thanh tra – Kiểm tra).

Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được phát hiện thông qua thanh tra đột xuất; đặc biệt đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, để làm cơ sở xem xét, lập hồ sơ gửi cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố đối với những hành vi có dấu hiệu vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Đối với đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ì không thực hiện thì ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với các đơn vị đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không thực hiện thì tiếp tục đôn đốc khắc phục hậu quả theo quy định tịa khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

PV