An Giang: Hơn 70% người lao động được chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

27/10/2021 10:31 AM


Tính đến ngày 25/10/2021, trên địa bàn tỉnh An Giang, đã có 52.371/72.041 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, đạt 72,70%.

Kết quả giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 116 đến ngày 25/10/2021

Trong tổng số người lao động hưởng chính sách hỗ trợ theo dự kiến của BHXH tỉnh, có 48.591 người đang tham gia BHTN tại các đơn vị và 3.780 người đã dừng tham gia. Người lao động dừng tham gia nhưng ở ngoài tỉnh chuyển về là 2.015 người, chiếm 53,31%. Tổng số tiền đã chi trả tương ứng 120,43 tỷ đồng, trong đó, nhận qua hình thức chuyển khoản là 119,85 tỷ đồng, nhận tiền mặt là 580 triệu đồng, chiếm 0,48%.

Để đạt được những kết quả trên, thời gian qua, BHXH tỉnh An Giang đã đẩy mạnh công tác truyền thông, phân luồng đối tượng, giải quyết thông suốt. Chọn lọc các giải pháp truyền thông phù hợp theo từng nhóm hưởng, đặc biệt là truyền thông mạnh mẽ việc nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID; đồng thời, phối hợp tốt với các ngân hàng thương mại trong việc mở tài khoản cá nhân cho người lao động nhận hỗ trợ qua hình thức chuyển khoản. Cùng với công tác truyền thông, các bộ phận trực tiếp thực hiện việc giải quyết hồ sơ của BHXH tỉnh luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, giải quyết kịp thời.

Với tinh thần trách nhiệm, trong thời gian tới, BHXH tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tiếp tục đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Nguyễn Thị Lộc