Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện chính sách, quản lý, sử dụng Quỹ BHXH, BHYT năm 2020

27/10/2021 08:40 AM


Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 27/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về cơ chế, chính sách đặc thù ở 4 địa phương và tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH, BHYT năm 2020.

Chiều 26/10/2021, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Sau đó Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

PV