BHXH tỉnh Phú Thọ ký quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với Sở KH-ĐT, Ban Quản lý các Khu CN tỉnh

23/09/2021 01:20 PM


BHXH tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021- 2025 với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

Theo Quy chế, các cơ quan sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp, trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và phối hợp trong xét khen thưởng đối với các doanh nghiệp cần có xác nhận về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN từ phía cơ quan BHXH.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Oanh - Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp đánh giá cao sự chủ động của BHXH tỉnh trong phối hợp công tác với Ban, đồng thời cho biết việc ký kết quy chế phối hợp sẽ giúp cho việc phối hợp trở nên thường xuyên, liên tục, mang tính hệ thống hơn, có ý nghĩa sâu sắc với việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, toàn tỉnh có hơn 9.300 doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh. Đây là nguồn nhân lực thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên có nhiều trường hợp công ty mẹ được thành lập tại tỉnh khác, có chi nhánh hoặc nhà máy sản xuất tại Phú Thọ, đề nghị cơ quan BHXH cần có sự chắt lọc, khai thác vận động đúng đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHXH.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Tá Tỉnh đánh giá cao ý kiến tham dự và thiện chí hợp tác từ phía hai cơ quan đồng thời bày tỏ hi vọng, việc chính thức ký kết các quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 và giao đầu mối thực hiện cho các phòng chức năng cụ thể sẽ giúp cho việc triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp trong thực tiễn.

Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 là cơ sở để các ngành phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN  trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH tại khối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu 45% người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH.

Kim Phượng