[INFOGRAPHIC] Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

10/05/2021 03:05 PM


BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, được cơ quan BHXH thực hiện.

PV