Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam): Tâp trung triển khai 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

25/01/2021 07:28 PM


Ngày 25/1, tại Hà Nội, Khối Thi đua số II (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khối thi đua số II bao gồm 10 đơn vị: Ban Quản lý các dự án CNTT, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến, Trung tâm Lưu trữ, Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông, Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng và Viện Khoa học BHXH. Trong đó, Trung tâm Truyền thông là Khối trưởng trong năm 2020.

Nhiều thành tích ấn tượng

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đại diện đơn vị Khối phó, Khối Thi đua số II, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH Bùi Thị Thanh Hoa cho biết: các đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong ngành BHXH; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số II đã thực sự đi vào nề nếp, việc phát động thi đua được thực hiện nghiêm túc, đã bám sát các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và Nhà nước. Phong trào thi đua gắn chặt với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, mục đích thi đua rõ ràng.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Lãnh đạo, cấp uỷ các đơn vị trực thuộc Khối thi đua số II luôn sát sao trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quan tâm, tạo điều kiện cho viên chức học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí phấn đấu không ngừng để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Bố trí công việc phù hợp với năng lực chuyên môn của từng CC, VC, HĐLĐ nhằm phát huy được năng lực sở trường và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Công tác bình xét thi đua hàng quý công bằng, minh bạch, công khai làm cho toàn bộ CC, VC, HĐLĐ yên tâm công tác, phát huy tính sáng tạo trong công việc, cùng nhau thi đua hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2020, nhiều tập thể, cá nhân trong Khối đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều danh hiệu khác. Trong đó có 45 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 29 tập thể lao động xuất sắc; 07 tập thể và 68 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… 

Trong năm 2020, Trung tâm Truyền thông đã tham mưu Lãnh đạo Ngành ký ban hành gần 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó giúp cho hoạt động truyền thông của Ngành ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp; tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành ở Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT, BHTN; góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của Nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Chủ động tham mưu Lãnh đạo Ngành đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý các hành vi vi phạm và đưa ra các kế hoạch truyền thông cao điểm nhằm định hướng thông tin chính thống trước các vụ việc, thông tin sai lệch, qua đó, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp với 19 đơn vị đầu mối của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức khoảng 120 hội nghị tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tư vấn...truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN với khoảng 24.000 lượt người tham dự được tổ chức. Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 02 Lễ ra quân toàn quốc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Qua đó vận động, phát triển được 62.522 người tham gia BHXH tự nguyện và 71.300 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ban Quản lý các dự án Công nghệ thông tin đã thực hiện 35 dự án về ĐTXD cơ bản; Thực hiện 12 dự án về công nghệ thông tin; Thực hiện 10 nhiệm vụ Mua sắm. Mặc dù, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng cho đến nay cơ bản các dự án đã hoàn thành theo tiến độ đề ra. Trong đó 02 dự án trọng điểm là Trụ sở Cơ quan BHXH Việt Nam tại Mễ Trì, Hà Nội; Trụ sở BHXH tại TP. Hồ Chí Minh đạt vượt mức kế hoạch theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Đối với Tạp chí Bảo hiểm xã hội: Từ 01/10/2020, Tạp chí BHXH được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Báo BHXH và Tạp chí BHXH (cũ). Ngay sau khi kiện toàn, cơ cấu lại, Tạp chí BHXH đã khẩn trương xây dựng, ban hành các quy chế quản lý, các quy trình xuất bản phù hợp với tổ chức nhân sự mới. Đồng thời đã tổ chức tốt công tác xuất bản, Đảm bảo xuất bản đúng thời gian, tôn chỉ, mục đích… Tổng số lượng các sản phẩm xuất bản năm 2020 là 5.878.191 sản phẩm.

Đổi mới phương thức chuyển tải thông tin trên Tạp chí BHXH điện tử: Trang tin điện tử Báo BHXH và Tạp chí BHXH (cũ) động hiệu quả, có sức lan tỏa lớn. Phóng viên đã thực hiện nhiều tác phẩm dưới dạng Infographic, Video Clip, mang đến cho bạn đọc thêm những lựa chọn trong tiếp cận thông tin trên môi trường mạng Intenet. Tổng số bài đăng tải năm 2020 là gần 4.000 tin, bài. Với 15.348.865 lượt người truy cập xem thông tin trên Trang tin điện tử và Tạp chí điện tử (Báo BHXH 8 triệu, Tạp chí BHXH cũ 3,3 triệu và Tạp chí BHXH mới là 3 triệu).

Trung tâm Công nghệ thông tin đã hoàn thành tốt những công việc được giao. Trong đó nổi bật là xây dựng và hoàn thành ứng dụng của BHXH Việt Nam trên nền tảng thiết bị đi động VssID - BHXH số; Phát hiện và xử lý 716.305 cuộc dò quét điểm yếu an toàn thông tin của hệ thống. 84.332 mã độc tấn công hệ thống được phát hiện và ngăn chặn. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của Ngành… Hoạt động ứng dụng CNTT trong ngành BHXH liên tiếp giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Báo cáo ICT Index hàng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá.

Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT đã tiếp tục phát triển, hoàn thiện và xây dựng bổ sung các chức năng, tính năng trong công tác quản lý quỹ BHYT, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác giám định và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trung tâm đã phân tích, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lại mô hình lưu trữ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển Hệ thống; Điều chỉnh, bổ sung 11 chức năng trên phần mềm giám định.

Trung tâm Lưu trữ đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch. Về công tác quản lý lưu trữ, khai thác hồ sơ hưởng BHXH: Trung tâm đã tiếp nhận 125.470 hồ sơ giấy (tương đương 102 mét giá hồ sơ); Thực hiện số hóa được 160.774 hồ sơ hưởng BHXH; Khai thác 13.995/13.995 hồ sơ (đạt 100%); hồ sơ giấy là 26/27 hồ sơ (đạt 96%).

Về Công tác quản lý lưu trữ, khai thác hồ sơ hành chính, nghiệp vụ: Trung tâm thực hiện tiếp nhận 471,2 mét tài liệu giấy; Thực hiện chỉnh lý hoàn chỉnh 46,75 mét giá tài liệu; Thực hiện scan 19,5 mét giá hồ sơ, tài liệu có tài thời hạn bảo quản vĩnh viễn (tương đương với 73.721 trang văn bản; Thực hiện khai thác 231 hồ sơ tương đương 16.728 trang văn bản theo yêu cầu của 15 đơn vị và 01 cá nhân.

Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận và trả lời 84.872 cuộc gọi thành công, trong đó: Cổng thông tin điện tử là 54.099 cuộc, Cổng tiếp nhận thông tin giám định là 12.623 cuộc, Cổng hỗ trợ giao dịch điện tử là 18.150 cuộc. Các cuộc gọi cơ bản đã hỗ trợ, tư vấn, giải đáp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi cho người lao động... giảm số người phải trực tiếp đến liên hệ, giao dịch tại cơ quan BHXH các cấp.

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH: Năm 2020, Trường được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao tổ chức 62 lớp bồi dưỡng với tổng số 4.986 học viên. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các lớp bồi dưỡng của Trường phải lùi thời gian tổ chức. Khắc phục mọi khó khăn, Nhà trường đã nỗ lực tổ chức thực hiện Kế hoạch được giao. Kết quả thực hiện đến cuối năm 2020, Trường tổ chức được 11 lớp với tổng số 1.015 học viên, đạt 17,7% so với kế hoạch năm 2020 (Ngoài ra, 02 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng đang tổ chức dang dở phải tạm hoãn do dịch Covid).

Trường đã chủ trì, phối hợp với với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Ngành xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành BHXH cho phù hợp với quy định hiện hành 9 chương trình. Trong đó, 3 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành và đưa vào sử dụng.

Viện Khoa học BHXH đã triển khai tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản theo quy định; trong đó tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo 34 văn bản, đề án, báo cáo do các đơn vị trong ngành và các bộ, ngành liên quan gửi đến.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Viện đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ngành ban hành văn bản hướng dẫn, định hướng nghiên cứu khoa học năm 2021 gắn với các vấn đề cấp thiết, liên quan đến hoạt động của Ngành để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia; Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, khen thưởng

Tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể đã báo cáo thành tích điển hình tiên tiến, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến để Khối Thi đua số II tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh: Qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua số 2; sau khi được nghe ý kiến tham luận tại Hội nghị và các báo cáo điển hình tiên tiến, tôi đồng tình nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, Khối thi đua số 2 đã được nhiều kết quả nổi bật.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và bão, lũ, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại một số tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên, các đơn vị trong Khối thi đua số II đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, các đơn vị trong Khối thi đua số II cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể CC, VC, LĐHĐ trong Khối.

Thứ hai, chủ động sáng tạo trong hưởng ứng các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Ngành phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tập thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; Nâng cao chất lượng CC, VC về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Đổi mới, cải tiến phong cách làm việc; CC,VC LĐHĐ chủ động mọi công việc được giao, nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả giải quyết công việc; xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết; Thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, không có cá nhân vi phạm kỷ luật lao động và các tệ nạn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực chuyên môn; tham mưu và giúp lãnh đạo thực hiện tốt công tác truyền thông, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Thứ năm hường xuyên giám sát, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua, duy trì thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đạt kết quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới phong trào thi đua yêu nước.

Thứ sáu, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác thi đua nhằm duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa các tập thể, các nhân trong Khối.

Thứ bảy, triển khai thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo đúng quy định tại Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã tiến hành bình xét các danh hiệu Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam, Cờ thi đua của Chính phủ. Tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2021. Theo đó, Khối trưởng là Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH và Khối phó là Trung tâm CNTT.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Trưởng ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Ngành BHXH- đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua số II phát động phong trào thi đua của Khối năm 2021; các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

PV