Ninh Bình: Tăng cường giải pháp phát triển BHXH tự nguyện

25/11/2020 10:26 PM


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp tổ chức tọa đàm phát triển BHXH tự nguyện, hướng tới BHXH toàn dân

Với các giải pháp đồng bộ trong công tác truyền thông, tham mưu và triển khai thực hiện 3 năm qua (2018-2020), công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt được kết quả khả quan. Tính đến 30/10/2020, toàn tỉnh có 12.414 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 8.244 người, bằng 297% so với năm 2018, chiếm 2,64% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, vượt 1,64% chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.734 người tham gia BHXH tự nguyện đã được hưởng chế độ hưu trí. Đây chủ yếu là người có trên 10 năm đóng BHXH bắt buộc, tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 20 năm đóng BHXH trở lên để hưởng chế độ hưu trí.

Toàn cảnh toạ đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, gồm lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể chính trị, xã hội; đại biểu đại diện cho lực lượng đại lý thu BHXH BHYT và người tham gia, thụ hưởng BHXH đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến về vai trò, ý nghĩa nhân văn, nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và xã hội trong phát triển BHXH tự nguyện.

Các đại biểu cũng thảo luận, xác định: Kết quả tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn vẫn còn thấp so với tiềm năng của tỉnh; các hoạt động tuyên truyền tuy được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch cụ thể nhưng hình thức chưa thực sự phong phú, đa dạng, chưa đủ sức cuốn hút và tạo sức lan tỏa. Còn một bộ phận nhân dân và người lao động chưa hiểu rõ, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện. Bên cạnh đó còn một bộ phận lớn người dân chưa có ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình trong việc khi còn trẻ, còn có khả năng lao động, có thu nhập phải tự lo cho mình khi về già, hết tuổi lao động không có nguồn thu nhập ổn định phải có chế độ lương hưu, BHYT, không chông chờ vào Nhà nước hỗ trợ hoặc hỗ trợ từ con, cháu. Hầu hết nhân viên Đại lý thu đa phần là kiêm nhiệm, do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện còn nhiều hạn chế. Các đại biểu tham gia tọa đàm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tốt hơn, góp phần đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Mai Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định: Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH đề ra quan điểm "thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân", do đó, mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện còn có những khó khăn, bất cập, nhưng cần tiếp tục tập trung thực hiện và tháo gỡ dần. Trong đó, cần tiếp tục phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và mỗi người dân trong thực hiện chính sách BHXH. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động, lan tỏa sự cần thiết, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp. Quan tâm hơn đến công tác tập huấn, nâng cao trình độ thuyết trình, vận động cho nhân viên đại lý, cộng tác viên ngành BHXH, Bưu điện. Đồng thời tích cực nêu gương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, từ đó nhân rộng, mở rộng, phát triển bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân./.

Hoàng Long