Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc tại BHXH tỉnh Đồng Nai và BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

28/09/2020 01:55 PM


Trong ngày 26/9, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Đồng Nai và BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác quý IV năm 2020.

BHXH Đồng Nai cần phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết: Tám tháng đầu năm, BHXH Đồng Nai đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, nhân viên toàn Ngành, BHXH Đồng Nai đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đối với công tác thu, phát triển đối tượng: Tính đến ngày 18/9/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 2.537.059 người; trong đó, số người có thẻ BHYT là 2.529.022 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 85% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc 781.751 người, chiếm 48,1% so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp 763.294 người, chiếm 45,1% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện 8.037 người; số thu đạt 62,4% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.      

Đối với công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tính đến ngày 22/9/2020, BHXH tỉnh đã giải quyết đúng quy định và chi trả đầy đủ, kịp thời cho 1.417.149 lượt người. Cụ thể, tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng tính đến tháng 08/2020 là 58.789 người, chi một lần cho 42.007 người, số người hưởng từ quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 623 người; chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) là 1.317.536 người; hưởng trợ cấp thất nghiệp 52.564 người; 100% các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; 100% người hưởng trợ cấp thất nghiệp và hưởng BHXH một lần nhận tiền qua tài khoản cá nhân; 26% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua tài khoản cá nhân. BHXH tỉnh đã thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh 4.277.215 lượt người với số tiền 1.644.790 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH cấp huyện nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như những đề xuất, kiến nghị với Tổng Giám đốc và Đoàn công tác như: cần mở lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các giám định viên; đóng BHYT hộ gia đình trực tuyến chưa thực hiện được việc giảm trừ số tiền đóng đối với người thứ 2 trở đi...

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo một số Vụ, Ban trực thuộc BHXH Việt Nam đã chia sẻ về khối lượng công việc rất lớn của BHXH Đồng Nai, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc chưa giải quyết được trong thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc tại BHXH tỉnh Đồng Nai

Kết thúc buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm của BHXH Đồng Nai. Thời gian qua, BHXH Đồng Nai đã luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH, BHYT; chủ động và sẵn sàng phối hợp với các sở, ngành liên quan, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là giải quyết tốt, kịp thời các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; việc thực hiện chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng...

Tuy nhiên, các chỉ tiêu như phát triển đối tượng, đặc biệt là BHXH tự nguyện còn thấp so với bình quân chung cả nước và tiềm năng của tỉnh. BHXH Đồng Nai cần phân tích rõ nguyên nhân, phân tích nhóm đối tượng còn dư địa, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng tham gia. Thực hiện tuyên tuyền đa dạng, linh hoạt; đối với người dân, cần nắm rõ cụ thể phong tục tập quán, điều kiện kinh tế... để tuyên truyền đúng và trúng từng nhóm đối tượng.

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, BHXH tỉnh cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Ngành. Tổng Giám đốc không những chỉ đạo ở tầm vĩ mô mà còn chỉ đạo sâu ở tầm vi mô, chỉ ra những việc cụ thể như: Cần quản lý, gắn kết các đại lý thu thành một chuỗi thống nhất (cấp xã, ấp trưởng, thôn trưởng, bản trưởng)... Rà soát các đơn vị đủ điều kiện khi ký hợp đồng đại lý thu, đồng thời rà soát tìm nguyên nhân đối tượng đã tham gia nhưng chưa bền vững.

BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc tại BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tại buổi làm việc, đại diện BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết: Tính đến cuối tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh có 197.800 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 97,78% kế hoạch; BHXH tự nguyện có 4.946 người tham gia, đạt 32,95% kế hoạch; 985.934 người tham gia BHYT đạt 95,97% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ 85,86% dân số.

Hiện BHXH tỉnh giải quyết 1.279 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 10.633 người hưởng các chế độ trợ cấp BHXH 1 lần; 138.859 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; 12.376 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quản lý và chi trả bình quân 35.430 người/tháng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng… Thời gian qua, một số công tác của BHXH tỉnh gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều đơn vị cắt giảm lao động; số lao động hiện đang được xử lý tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là 7.555 người…

Từ đầu năm 2020 đến nay, BHXH Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT. Trong đó, có nội dung phân bổ nguồn kinh phí năm 2020, điều tiết dự toán năm 2019 cho các cơ sở KCB; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; nâng mức hỗ trợ đóng BHYT HSSV từ 30% lên 50%; mua thẻ BHYT cho cư dân huyện Côn Đảo; tăng cường các biện pháp xử lý và hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền; ký quy chế phối hợp với  Sở Tư pháp triển khai liên thông dữ liệu cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021…

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tại BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian qua BHXH tỉnh đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của BHXH Việt Nam ở mọi mặt nghiệp vụ; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan BHXH tại địa phương. BHXH tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC ứng dụng chữ ký số, số hóa, gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử; ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc…

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao một số kết quả mà BHXH tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là sự chủ động trong thực hiện công việc. Trong đó, quản lý chặt chẽ người hưởng và việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp; rà soát, cải cách TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ... Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng chỉ ra những hạn chế mà BHXH tỉnh cần phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT còn thấp so với tỷ lệ chung của cả nước là chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Cũng trong dịp này, BHXH Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có hiệu lực từ 1/10/2020. Theo đó, ông Phạm Ngọc Sơn- Phó Giám đốc phụ trách, điều hành BHXH tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc BHXH tỉnh; bà Nguyễn Hồng Hạnh- Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Lãnh đạo BHXH Việt Nam cũng tặng hoa cảm ơn những đóng góp trong quá trình công tác của ông Trần Duy Hưng, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh đã nghỉ hưu từ 1/9/2020.

Lê An