Tích cực tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tại tỉnh Cà Mau

25/09/2020 01:09 PM


Ngày 25/9, tại Cà Mau, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH với đại diện gần 200 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Đại diện Vụ BHXH giới thiệu tồng quát về chính sách BHXH

Tại hội nghị, đại diện Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH); Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam) đã thông tin tổng quan, cập nhật, hướng dẫn các quy định pháp luật về chính sách BHXH; về các chế độ BHXH bắt buộc và một số lưu ý khi thực hiện.

Trong đó, tập trung vào những nội dung như: Quy định mới về mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020; làm rõ một số khái niệm, quy định “đang đóng BHXH”, “có việc làm”, “bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp còn lại”… theo Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020; phổ biến một số quy định mới liên quan đến BHXH áp dụng trong năm 2021 về điều kiện hưởng lương hưu, cách tính lương hưu đối với lao động nam, điều chỉnh mức lương hưu đối với lao động nữ...

Đại diện một doanh nghiệp trao đổi, đặt câu hỏi

Phần hỏi đáp, đối thoại, đại diện các đơn vị sử dụng lao động đã đưa ra rất nhiều câu hỏi, tình huống, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH để được giải đáp và thảo luận. Trong đó, tập vào những vướng mắc về: xác định các khoản phụ cấp tính đóng BHXH; đóng BHXH trong thời gian ngừng việc có trả lương; trách nhiệm trong sử dụng lao động đã nghỉ hưu, cao tuổi; vấn đề hưởng BHXH một lần; chế độ hưu trí với người có quá trình tham gia BHXH trước năm 1995; giải quyết quyền lợi cho người lao động ở doanh nghiệp nợ BHXH…

Các câu hỏi, vướng mắc tại hội nghị đã được các chuyên gia giải đáp đầy đủ, kịp thời, qua đó giúp người sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia, thụ hưởng chính sách, chế độ BHXH.

Đại diện đơn vị sử dụng lao động tham gia hội nghị

PV