BHXH tỉnh Lào Cai: Nỗ lực lan tỏa chính sách an sinh xã hội

10/08/2020 01:39 PM


Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Lào Cai luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; đồng thời, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ. Những nỗ lực đó đã góp phần lan tỏa chính sách BHXH, BHYT- hai trụ cột an sinh xã hội quan trọng của Đảng, Nhà nước đến khắp các bản, làng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

BHXH tỉnh Lào Cai nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhì

Thành quả đáng tự hào

Là tỉnh vùng cao biên giới, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chất lượng sống của người dân, nhất là, đồng bào các dân tộc thiểu số còn thấp. Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cho người dân trên địa bàn tỉnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, BHXH tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực, đột phá để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Xác định mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Thời gian qua, BHXH tỉnh luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong việc đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống của Nhân dân.

Kết quả là, diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tăng ổn định theo từng năm. Theo đó, số người tham gia BHXH năm 2016 là 49.703 người, đến năm 2019 là 65.062, tăng 4.758 người (7,9%), tăng 8.464 người (14,5%) so với giai đoạn 2011-2015. Ước thực hiện năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp là 72.504 người, đạt 100% kế hoạch của BHXH giao.

Nếu như năm 2011, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 608.168 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 95,59% dân số thì năm 2015 là 664.448 triệu người tăng 9,25% so với năm 2011, bao phủ 98,51% dân số. Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh đã có 725.494 người tham gia BHYT, tăng 9,1% so với năm 2015, bao phủ 98,93% dân số. Dự kiến, năm 2020 sẽ có 830.826 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt khoảng 99% dân số…

Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách luôn được BHXH tỉnh quan tâm thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Trong 5 năm từ 2016-3/2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 20.860 hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện; 5.493 hồ sơ giải quyết chế độ BH thất nghiệp; 107.066 lượt hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát gia tăng chi phí KCB BHYT như: Ứng dụng CNTT trong công tác giám định BHYT, tổng hợp, phân tích số liệu chi KCB BHYT, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định về BHYT, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra..., BHXH tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc phòng, chống các hành vi lạm dụng và trục lợi quỹ KCB BHYT tỉnh, đảm bảo không vượt dự toán chi KCB BHYT được giao hàng năm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, vừa qua, BHXH tỉnh Lào Cai đã vinh dự nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhì - Đây là thành quà xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Lào Cai trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác truyền thông BHXH, BHYT có vai trò quan trọng trong việc tăng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, BHXH tỉnh luôn chú trọng đa dạng các hoạt động truyền thông, nhất là truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

Tiếp tục cải cách và đổi mới, chú trọng công tác truyền thông

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Lào Cai cũng gặp không ít khó khăn. Với đặc thù tại địa phương, mật độ dân cư thưa, trình độ dân trí không đồng đều, có nhiều dân tộc thiểu số; tình trạng trốn đóng, nợ đọng, chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra; bên cạnh đó, một số ngành, địa phương chưa chủ động, tích cực thực hiện trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, vận động trong cộng đồng dân cư tham gia BHXH, BHYT; lực lượng cán bộ, cộng tác viên, đại lý thu còn hạn chế về số lượng và kỹ năng truyền thông… là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn còn một số hạn chế nhất định.

Song, với chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Lào Cai luôn chủ động, đề ra các biện pháp, giải pháp để góp phần xây dựng nền an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

BHXH tỉnh Lào cai sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức; đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thiết lập hệ thống đại lý thu và cộng tác viên tuyên truyền chuyên nghiệp, hiệu quả… để tăng nhanh tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tới mọi người dân, người lao động.

Cùng với đó, tiếp tục ứng dụng CNTT, đổi mới công tác quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện, giúp các đơn vị, doanh nghiệp và người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ, giảm thời gian giao dịch với cơ quan BHXH. Chú trọng công tác thu - phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đặc biệt, xác định công tác truyền thông BHXH, BHYT có vai trò quan trọng trong việc tăng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, BHXH tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, nhất là truyền thông trực tiếp tại cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu đưa chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng, Nhà nước ta đi vào cuộc sống, từ đó, để người dân tự giác tham gia và thụ hưởng chính sách.

Từ những thành tích đã đạt, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Đường Minh Tấn