Hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 tại Quảng Ngãi và Đắk Lắk

03/08/2020 05:19 PM


BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Thanh Dũng

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện bổ sung một số nội dung: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả; Cơ quan Bưu điện xây dựng các phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk nghiêm túc triển khai ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2453/BHXH-TCKT về việc BHXH 03 tỉnh, thành phố miền Trung là Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế kịp thời triển khai phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8  cho người hưởng. Như vậy, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8 và tháng 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả tháng 8/2020 tại 05 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung./.

PV