Thủ tướng: Hà Nội phải đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

28/06/2024 01:06 PM


Sáng 28/6, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện thí điểm Đề án 06/Chính phủ; đánh giá kết quả lập Hồ sơ sức khoẻ điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh...

Về phía TP.Hà Nội có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác triển khai Đề án 06 của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, tạo ra sự chuyển biến tích cực. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính với hơn 600 thủ tục hành chính đến hết năm 2025. Cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID đạt 55,67%; giúp tiết kiệm 10,7 tỷ đồng/năm cho người dân và 6,85 tỷ đồng cho cơ quan hành chính nhà nước tại Hà Nội.

Kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, thành phố đã triển khai phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin; đây là một giải pháp khả thi để tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần triển khai nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong triển khai Đề án 06 thời gian qua.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn thấp; còn một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức; Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa chưa cao; Hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật còn nhiều hạn chế, bất cập; Công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều cơ quan chưa được quan tâm đúng mức.

Từ sơ kết công tác triển khai trong thời gian qua và trên cơ sở nhận diện những tồn tại, hạn chế đã nêu, Thủ tướng đã chỉ rõ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để thành phố Hà Nội lưu ý quán triệt trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh, phải luôn quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án 06.

Huy động sự vào cuộc, tham gia của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội; phải luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của Thủ đô đến năm 2025, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả Đề án 06, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, nhưng vô cùng quan trọng và cũng không kém phần vẻ vang. Thủ tướng yêu cầu toàn thể các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm”, phát huy quyết tâm “đã nói là làm, đã làm là có kết quả”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, phải bám sát vào những vấn đề trọng tâm trong chủ đề năm 2024 của Đề án 06 là “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ; số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”.

Chú trọng 5 mục tiêu chủ yếu triển khai Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội thời gian tới, trong đó phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với tất cả các dịch vụ, tiện ích; Tiết giảm chi phí (về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ); Kiểm soát rủi ro, đẩy lùi tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Thủ tướng yêu cầu, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm các ứng dụng phòng họp thông minh của thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% số quy định và cắt giảm ít nhất 50% chi phí tuân thủ; Xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND Thành phố là tổ chức chuyên trách về cung cấp dịch vụ công.

Đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tập trung đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân; Đẩy mạnh làm giàu thông tin, cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên nền tảng VneID và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế trên địa bàn Hà Nội. Phấn đấu đến năm 2025, 100% đối tượng được thụ hưởng dịch vụ.

Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung của Hà Nội, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Hà Nội nói riêng và UBND các địa phương nói chung trong triển khai Đề án 06, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Đề án 06 tại Hà Nội chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà Đề án 06 mang lại. Tích cực triển khai tuyên truyền theo nhiều hình thức khác nhau qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo, đồng hành sát sao cùng Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hà Nội ngày càng phát triển. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian tới Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, mang lại nhiều thành công, thắng lợi mới và những lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp./.

Phạm Chính