Nâng cấp ứng dụng VssID, thêm tính năng góp phần đảm bảo quyền lợi người lao động

14/03/2023 05:08 PM


BHXH Việt Nam vừa thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID - BHXH số, nhằm công khai, minh bạch thêm thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình trong tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) vừa hoàn thành việc điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID lên phiên bản 1.6.5, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN tại chức năng Quản lý cá nhân/Qúa trình tham gia.

Bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng VssID - BHXH số

Cụ thể, bổ sung hiển thị tổng thời gian chưa đóng; xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH đang quản lý. Đồng thời, thực hiện gửi thông báo trên VssID cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN) của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật BHXH năm 2014 từ ngày 30 trở lên.

Cụ thể:

- Thời gian gửi thông báo: Ngày 10 hằng tháng

- Nội dung thông báo có cấu trúc như sau:

“Kính gửi: Ông/bà ..........................,

BHXH ... thông báo chi tiết thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD - BNN tại đơn vị [Mã đơn vị] – [Tên đơn vị] như sau:

- BHXH: Từ tháng .../... – Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHYT: Từ tháng .../... – Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHTN: Từ tháng .../... – Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

- BHTNLĐ-BNN: Từ tháng .../... – Đến tháng .../...; số tiền: ...........đồng;

Trân trọng./."

PV