Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức của cán bộ trong toàn Ngành

29/10/2021 03:22 PM


Sáng 29/10/2021, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III của Ban chỉ đạo. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - Phó trưởng Ban chỉ đạo: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc - Thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm CNTT - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo về: Tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam; tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID-BHXH số; tình hình triển khai Quyết định số 455/QĐ-BHXH ngày 21/5/2021 của BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm; về trang thiết bị CNTT toàn Ngành; về việc bổ sung nội dung Quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và BHXH Việt Nam.

Cụ thể, trong quý III/2021, lãnh đạo BHXH Việt Nam và Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều cuộc họp và có ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung chuyển đổi số của Ngành. Đặc biệt, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã thành lập, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam. Về xây dựng Đề án Chuyển đổi số của Ngành, đến nay, Trung tâm CNTT đã nhận được các tiểu Đề án của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam để tiến hành các bước tiếp theo.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID-BHXH số: BHXH Việt Nam tiếp tục tích hợp các tiện ích, dịch vụ công phục vụ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo các Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Về triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm: Các đơn vị trong toàn Ngành đã bám sát các nhiệm vụ trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-BHXH ngày 21/5/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai Nghị định số 43/2021/NĐ-CP phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Về trang thiết bị CNTT toàn Ngành: Trung tâm CNTT đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về hạ tầng, phần mềm, cơ sở dữ liệu... Thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo về phần mềm, cơ sở dữ liệu song song với việc xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đánh giá, thảo luận về những khó khăn, thách thức trong thực hiện công tác chuyển đổi số hiện nay của ngành BHXH Việt Nam; đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Theo đó, cần khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam, theo hướng phân công rõ người, rõ việc của từng cá nhân, đơn vị, bộ phận theo chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường chia sẻ, phối hợp cả trong nội bộ Ngành và với các bộ, ngành liên quan. Đề án về chuyển đổi số cần khẩn trương thực hiện, hoàn thiện để đánh giá tổng thể vị trí hiện tại của Ngành đã đạt được, từ đó xây dựng lộ trình, mục tiêu cần thực hiện; công việc này có thể cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức chuyên nghiệp, độc lập trong và ngoài nước đủ tầm nhìn, am hiểu về lĩnh vực CNTT. Trong xây dựng Cơ sở Quốc gia về Bảo hiểm cần nhanh chóng đánh giá tiến độ, kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, từ đó báo cáo, đề xuất với Chính phủ những phương án, giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan. Về hiện trạng CNTT của Ngành cần đánh giá sâu hơn về chất lượng, khả năng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của các phần mềm, thiết bị, phân loại thứ tự ưu tiên...

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác chuyển đổi số của ngành BHXH thời gian qua. Những kết quả đó đã được người dân, các cấp, các ngành, Chính phủ và Quốc hội đánh giá cao. Đặc biệt, trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đang diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Đại biểu Quốc hội đã có những đánh giá tích cực về công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, góp phần tích cực vào thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để ngành BHXH Việt Nam vững tin tiếp tục có bước tiến lớn hơn trong tương lai về chuyển đổi số, tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh những khó khăn, thách thức hiện nay là không nhỏ. Vì vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố phải tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu về chuyển đổi số, để hiểu đúng, hiểu rõ, xác định được đơn vị mình đang ở đâu trong tiến trình chuyển đổi số nói chung và của Ngành nói riêng. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường, không ngừng phổ biến, quán triệt về nội dung của chuyển đổi số đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để từng bước thay đổi tư duy, nhận thức từ đó thay đổi về hành động, cách làm. Phải làm sao để mỗi cán bộ khi thực hiện một quy trình, nghiệp vụ nào đó cũng phải trăn trở, suy nghĩ có thể cải tiến, áp dụng như thế nào khi chuyển đổi số để cải tiến, nhanh gọn, thuận lợi hơn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Về vấn đề này, Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH phải tăng cường công tác truyền thông về chuyển đổi số được sâu đậm, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ. Chuyển đổi số là lĩnh vực mới, rộng lớn, phức tạp, tuy nhiên, Trung tâm CNTT cần phải hệ thống, làm rõ khái niệm này với ngành BHXH Việt Nam để thống nhất nhận thức, hỗ trợ công tác truyền thông.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban chỉ đạo cũng yêu cầu từng đơn vị rà soát, đánh giá các quy trình, nghiệp vụ để sẵn sàng, đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi số; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị để hỗ trợ cùng nhau đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng giao Vụ Hợp tác quốc tế tăng cường trao đổi với các tổ chức quốc tế, tham vấn ý kiến các chuyên gia để đóng góp cho Ngành trong công tác chuyển đổi số, nhất là kinh nghiệm của các quốc gia có nhiều tương đồng về an sinh xã hội như: Hàn Quốc, Nhật Bản...