BHXH Việt Nam đạt Chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

29/09/2021 07:59 PM


Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận, 75 website của BHXH Việt Nam đã hoàn thành quy trình đăng ký và kiểm duyệt tín nhiệm.

Cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp CNTT hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính.

BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhằm phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để thực hiện điều này, BHXH Việt Nam đã chú trọng triển khai phương án công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; triển khai phương án bảo đảm ATTT tổng thể.

Tín nhiệm Website giúp người sử dụng Internet Việt Nam nhận biết được các trang web uy tín và đảm bảo an toàn thông tin cho người tiêu dùng, nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ và khẳng định năng lực của tổ chức trên không gian mạng.

Dưới đây là danh sách 75 website của BHXH Việt Nam đã đạt Chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản:

PV