Hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai trong CSDL của BHXH Việt Nam

15/06/2021 09:51 AM


Với việc kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) của BHXH Việt Nam với CSDL Quốc gia về dân cư, từ ngày 01/6/2021, người dân khi đăng ký giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam càng thêm thuận tiện.

Có thể không cần đính kèm ảnh chụp CCCD khi đăng ký giao dịch điện tử với BHXH Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, hiện nay, Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) đã thực hiện kết nối với CSDL Quốc gia về dân cư để xác thực thông tin công dân khi công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và trên ứng dụng VssID-BHXH số.

Vì vậy, khi công dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử: Hệ thống tự động đối chiếu, xác thực thông tin do công dân kê khai, thông tin trong CSDL của BHXH Việt Nam đang quản lý (Họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính) với thông tin được lưu trữ trong CSDL Quốc gia về dân cư:

- Nếu thông tin đối chiếu trùng khớp: Hệ thống không yêu cầu công dân đính kèm hình ảnh chụp CCCD.

- Nếu thông tin đối chiếu không trùng khớp hoặc không có trong CSDL Quốc gia về dân cư: Hệ thống yêu cầu công dân đính kèm hình ảnh giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu)./.

PV