BHXH tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”

05/02/2021 04:30 PM


Nhằm giúp người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất; Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân và ứng dụng Bảo hiểm xã hội số-VssID, thời gian qua, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID.

Theo đó, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH Việt Nam; thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, tham gia góp ý về ứng dụng VssID được cung cấp trên Google Play và AppStore; tuyên truyền, giải đáp, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID cho các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè…

BHXH tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về ứng dụng VssID, trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền các nội dung như hướng dẫn, điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng; các tiện ích, tính năng cơ bản của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VssID… thông qua việc triển khai các đợt tuyên truyền cao điểm trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp thực hiện, đăng tải các tin, bài, phóng sự… trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở…;  Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về ứng dụng VssID trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh; xây dựng Video clip về ứng dụng VssID để đăng tải, tuyên truyền qua Website BHXH tỉnh và truyền thông qua trang mạng xã hội… giúp người dân có thể biết đến ứng dụng VssID nhiều hơn cũng như sẽ cài đặt, sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng, thuận lợi.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 902/KH-BHXH ngày 28/12/2020 về hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID tại các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp... Theo đó, cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện thành lập các Tổ triển khai, hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng VssID là cán bộ BHXH thực hiện hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thuộc các doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID.

Cơ quan BHXH tỉnh cũng hỗ trợ để thông tin, tuyên truyền phổ biến cho cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT để giới thiệu về các tính năng, tiện ích của ứng dụng VssID đối với người tham gia và hướng dẫn người tham gia đến đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Đồng thời, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh và BHXH huyện bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ, hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.  

Với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp, đến nay, BHXH tỉnh đã tiếp nhận hơn 13.000 hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử, trong đó, có 10.612 hồ sơ đã được duyệt và 2.491 hồ sơ không hợp lệ (nguyên nhân chủ yếu do không cung cấp đầy đủ ảnh Chứng minh nhân dân, tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH).

Hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm

Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, BHXH tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ứng dụng VssID và triển khai các hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tạo thuận lợi trong việc truyền thông về công tác triển khai ứng dụng VssID. Cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nếu có yêu cầu. Hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. Thường xuyên theo dõi việc triển khai, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện để tiếp tục có biện pháp triển khai hiệu quả, sâu rộng ứng dụng VssID- BHXH số trên địa bàn Tỉnh./.

 

Quế Anh