UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo phối hợp triển khai sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

31/12/2020 12:36 PM


UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Công văn về việc phối hợp triển khai sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội (BHXH) số - VssID.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao cho BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, UBND quận, huyện, các đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; đặc biệt là trong lĩnh vực BHYT…

Điều này nhằm thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT tiếp cận thông tin về chi tiết quá trình tham gia; giá trị sử dụng thẻ BHYT cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thụ hưởng, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay,

Thời gian qua, BHXH TP.Đà Nẵng đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho đội ngũ cán bộ ngành y tế, hệ thống Đại lý thu; đồng thời triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố đã có hơn 4.000 lượt đăng ký sử dụng ứng dụng VssID./.

Nho Mẫn