[Infographic] Chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

26/09/2021 09:43 PM


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, từ ngày 01/10/2021, người lao động và người sử dụng lao động sẽ nhận thêm nhiều hỗ trợ từ chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

PC