Nhật Bản đăng ký tất cả cư dân nước ngoài vào hệ thống lương hưu quốc gia

10/06/2024 02:57 PM


Nhật Bản có kế hoạch đến tháng 10 năm nay sẽ đăng ký tất cả người nước ngoài mới chuyển đến nước này vào chương trình lương hưu công.

Hình minh họa (nguồn: Internet)

Động thái trên nhằm mục đích tăng cường các yêu cầu và củng cố nền tảng cho sự ổn định xã hội lâu dài.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, có hơn 3 triệu người nước ngoài sống ở nước này và con số trên dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Việc đăng ký tham gia chương trình hưu trí sẽ tạo nền tảng kinh tế cho người nước ngoài tiếp tục sống ở Nhật Bản khi về già.

Hiện tại, theo quy định, những người trong độ tuổi từ 20 - 59 cư trú tại Nhật Bản phải đăng ký tham gia hệ thống lương hưu quốc gia bất kể quốc tịch.

Những người nước ngoài chuyển đến Nhật Bản sẽ được giải thích khi họ làm thủ tục đăng ký địa chỉ tại văn phòng chính quyền địa phương nhưng một số không đăng ký được mặc dù có yêu cầu. Kết quả khảo sát vào năm 2019 cho thấy tỷ lệ người nước ngoài sống ở Nhật Bản không đăng ký hệ thống này là 4,4% - cao hơn nhiều so với mức 0,1% của người Nhật ở cùng độ tuổi.

Số người không đăng ký này được cho là bao gồm sinh viên quốc tế và những người tự kinh doanh, cũng như thực tập sinh kỹ thuật mà nơi làm việc không đăng ký họ vào hệ thống lương hưu của người lao động.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ sửa đổi hệ thống của Dịch vụ Hưu trí Nhật Bản và thu thập dữ liệu từ sổ đăng ký cư trú trên toàn quốc để truy cập thông tin về những người mới nhập cư vào nước này. Những người không thể xác nhận đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được yêu cầu đăng ký vào hệ thống. Nếu không có phản hồi, Dịch vụ Hưu trí sẽ tự động đăng ký họ.

Cùng với các biện pháp dành cho người nhập cư mới, cơ quan chức năng Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút tất cả mọi người trong nước đăng ký.

Những người không đăng ký sẽ không thể được nhận trợ cấp khi họ bước sang tuổi 65, trong khi người khuyết tật cũng vậy.

Tú Linh (Theo TTXVN)