Mỹ: SSA áp dụng số hóa để kiểm soát chi trả bảo hiểm vượt mức

15/03/2024 08:53 AM


Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA) đã công bố quy định “Sử dụng dữ liệu bảng lương điện tử” để giảm các khoản thanh toán không phù hợp, bao gồm cả các khoản thanh toán vượt mức, qua đó cải thiện dịch vụ cho khách hàng.

Các khoản thu nhập không được báo cáo, báo cáo muộn hay không chính xác là nguyên nhân dẫn tới việc chi trả vượt mức cho những người nhận trợ cấp Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) cũng như các khoản thanh toán Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI). Theo luật, cơ quan này phải yêu cầu người được chi trả vượt mức hoàn tiền, và điều này có thể gây ra những khó khăn tài chính cho người thụ hưởng.

Ảnh minh họa - nguồn internet

Áp dụng số hóa giúp ngăn chặn sự bất bình đẳng do các khoản thanh toán không phù hợp gây ra bằng cách cho phép nhân viên SSA điều chỉnh các khoản thanh toán SSI trước khi chúng được phát hành và giúp quản lý SSDI hiệu quả hơn.

Việc trao đổi thông tin về bảng lương một cách tự động sẽ giải quyết những lỗ hổng trong quy trình báo cáo và xác minh thủ công, ngăn chặn sự bất bình đẳng các khoản thanh toán không phù hợp gây ra bằng cách cách cho phép nhân viên của SSA điều chỉnh chúng trước khi được công bố.

SSA đang nỗ lực sử dụng thẩm quyền pháp lý của mình để trao đổi thông tin với các nhà cung cấp dữ liệu nhằm đảm bảo nhận được dữ liệu tiền lương đúng hạn và chính xác. Những trao đổi này cùng với quy trình kinh doanh theo kế hoạch của cơ quan được gọi là Trao đổi Thông tin Tiền lương (PIE).

PIE sẽ giúp giảm bớt các lỗi và gánh nặng vì báo cáo thủ công cho các cá nhân và chủ doanh nghiệp trong việc tiếp cận cũng như trao đổi thông tin về tiền lương, việc làm.

Đinh Hằng- Theo SSA