Hàn Quốc siết chặt quy định BHYT cho người nước ngoài

07/02/2024 09:56 AM


Hàn Quốc có kế hoạch thắt chặt các tiêu chí về BHYT quốc gia cho người phụ thuộc của người nước ngoài nhằm kiểm soát chi tiêu bảo hiểm và ngăn chặn các hành vi lạm dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước.

Đạo luật Bảo hiểm y tế sửa đổi của nước này sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2024. Những người phụ thuộc của người nước ngoài ở Hàn Quốc cũng như người Hàn Quốc sống ở nước ngoài sẽ phải có thời gian cư trú tại Hàn Quốc hơn 6 tháng mới đủ điều kiện hưởng quyền lợi BHYT nhà nước.

Trước khi sửa đổi, những người phụ thuộc đều đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế bất kể thời gian lưu trú tại đây, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí nhất định dựa trên thu nhập và tài sản của người lao động.

Hàn Quốc siết chặt quy định BHYT cho người nước ngoài. Ảnh: Internet

Chính sách sửa đổi nhằm mục đích ngăn chặn những người được gọi là “hưởng lợi miễn phí” khai thác hệ thống bảo hiểm, đến Hàn Quốc chỉ để nhận trợ cấp chăm sóc y tế khi họ bị bệnh.

Để các thành viên gia đình của các nhà ngoại giao hoặc doanh nhân không bị ảnh hưởng quyền lợi bảo hiểm, quy định mới cho phép người dưới 19 tuổi, vợ hoặc chồng cũng như công dân nước ngoài có thị thực sinh viên D-2 hoặc D-4-3, thị thực lao động nhập cư E-9, thị thực thường trú F-5 và thị thực kết hôn F-6 được nhận ngay các quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Việc thắt chặt các điều kiện bảo hiểm y tế này nhằm xoa dịu những lo ngại rằng cư dân nước ngoài đang lạm dụng hệ thống chăm sóc sức khoẻ nhà nước. Ngày càng có nhiều trường hợp người nước ngoài vào Hàn Quốc trong thời gian ngắn, chỉ trả phí bảo hiểm tối thiểu, nhưng được điều trị y tế với chi phí tốn kém hơn. Do đó, các quy định chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.

Vân Anh