Báo cáo của ILO bày tỏ quan ngại về sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu và bất bình đẳng xã hội vào năm 2024

07/02/2024 09:52 AM


Theo báo cáo Triển vọng Xã hội và Việc làm Thế giới: Xu hướng 2024 của ILO, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ khoảng trống việc làm – tức là số người không có việc và mong muốn tìm việc làm – đã giảm xuống dưới mức trước đại dịch.

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2023 là 5,1%. Đây là một mức cải thiện khiêm tốn so với tỷ lệ 5,3% năm 2022. Mức khoảng trống việc làm toàn cầu và tỷ lệ tham gia thị trường lao động cũng được cải thiện vào năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo cũng dấy lên lo ngại về sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp vào năm 2024 cũng như tình trạng bất bình đẳng và năng suất trì trệ. Vào năm 2024, dự kiến ​​sẽ có thêm hai triệu người lao động đang tìm kiếm việc làm, khiến tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu tăng từ 5,1% vào năm 2023 lên 5,2%. Bên cạnh đó, sự bất bình đẳng về thu nhập cũng ngày càng gia tăng, và sự suy giảm của thu nhập thực tế khả dụng là “dấu hiệu không tốt cho tổng cầu và sự phục hồi kinh tế bền vững hơn”.

 Sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu và bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng cao. Ảnh: Internet

Ngoài ra, một vấn đề đáng lo lắng khác là năng suất lao động đình trệ. Sau một thời gian ngắn tăng trưởng sau đại dịch, năng suất lao động đã trở lại mức thấp trong thập kỷ trước. Điều quan trọng là mặc dù có công nghệ tiên tiến và sự tăng lên trong đầu tư nhưng tốc độ tăng trưởng năng suất vẫn tiếp tục chậm lại.

Tổng Giám đốc ILO, Gilbert F. Houngbo, cho biết báo cáo đã đưa ra cái nhìn sâu hơn từ những con số về thị trường lao động và những vấn đề được phát hiện không chỉ là một phần của quá trình phục hồi sau đại dịch mà còn liên quan đến cơ cấu. Điều cần thiết phải làm là giải quyết những thách thức này nhanh chóng và hiệu quả để thúc đẩy công bằng xã hội, từ đó đạt được sự phục hồi bền vững.

Hoài Liên