Lebanon cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội và lương hưu mới cho người lao động khu vực tư nhân

24/01/2024 09:43 AM


Quốc hội Lebanon đã thông qua đạo luật triển khai hệ thống lương hưu toàn diện cho người lao động trong khu vực tư nhân và cơ bản cơ cấu lại cách quản lý Quỹ Bảo hiểm Xã hội Quốc gia (NSSF).

Những nỗ lực trước đây kéo dài ba thập kỷ nhằm thay thế hệ thống bồi thường khi hết dịch vụ của Lebanon bằng chế độ lương hưu hiện đại đều đã thất bại. Cho đến cột mốc gần đây, Lebanon vẫn còn là một trong hai quốc gia duy nhất ở khu vực Ả Rập không có chương trình bảo vệ người lao động đóng bảo hiểm với các phúc lợi định kỳ dài hạn khi nghỉ hưu, tử vong và tàn tật.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các ủy ban nghị viện có liên quan, NSSF và các tổ chức của người lao động, người sử dụng lao động ở Lebanon để đạt được sự đồng thuận về thiết kế, các thông số của chương trình cũng như dự thảo luật cuối cùng được thông qua bởi Nghị viện, nhằm đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế về bảo hiểm xã hội. Theo cải cách mới này, các khoản trợ cấp lương hưu mới sẽ tính đến hai khoản tối thiểu được đảm bảo: khoản thứ nhất là 80% mức lương tối thiểu sau 30 năm đóng góp, khoản thứ hai là 1,33% cho mỗi năm mức lương trung bình được điều chỉnh lại của người đóng bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ được chi trả trong trường hợp bị khuyết tật và sẽ được chuyển cho những người còn sống trong trường hợp thành viên đóng bảo hiểm hoặc người hưởng lương hưu qua đời. Giá trị lương hưu cũng sẽ được tính đến lạm phát thông qua quá trình điều chỉnh hàng năm.

Cải cách này là một phần quan trọng của chiến lược bảo trợ xã hội quốc gia mở rộng đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua gần đây, với sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh Châu Âu.

Hoài Liên