Ấn Độ: Đảm bảo an sinh xã hội cho hàng triệu người giúp việc gia đình

24/01/2024 09:37 AM


Trước kỳ bầu cử vào tháng Tư – tháng Năm tại Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ dự kiến đưa ra các phúc lợi an sinh xã hội (ASXH) cho hàng triệu người giúp việc gia đình. Đây là động thái nhằm thực hiện hóa việc chi trả phúc lợi toàn dân được nêu tại Bộ Luật ASXH năm 2020. Hàng loạt các phúc lợi đang được chính phủ xem xét như mức lương tối thiểu, lương hưu, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản và quỹ dự phòng cho người giúp việc…

Bộ Luật ASXH của Ấn Độ kết hợp các luật và chế độ ASXH hiện hành như Luật về Quỹ Dự phòng cho người lao động và các khoản dự phòng khác, Luật Bảo hiểm cho người lao động nhà nước, Luật ASXH cho người lao động không thuộc các tổ chức. Bộ Luật ASXH này xếp đối tượng người giúp việc là người lao động làm công ăn lương, tuy nhiên việc chưa định nghĩa rõ ràng khái niệm “người giúp việc gia đình”dẫn đến tình trạng dù đủ điều kiện hưởng các chế độ liên quan đến tiền lương nhưng nhóm đối tượng này vẫn chưa nhận được các phúc lợi xã hội cần thiết.

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai cổng điện tử eShram,  một cơ sở dữ liệu toàn diện về nhóm người lao động không thuộc các tổ chức, bao gồm người giúp việc gia đình. Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, hơn 292 triệu người lao động không thuộc các tổ chức đã được đăng ký trên cổng eShram tính đến tháng 12/2023.

Theo Phong trào vì nhóm người giúp việc gia đình Quốc gia, số lượng người giúp việc gia đình tại Ấn Độ là 4,2 triệu người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 50 triệu người, trong đó 75% là phụ nữ.

Thành Nam