Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand) hợp tác hiệu quả giai đoạn 2016-2021

22/07/2022 09:16 AM


Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand) thiết lập hợp tác song phương thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2021 và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

BHXH Việt Nam và Đại học Waikato (New Zealand) bắt đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2016-2021 vào tháng 7/2016 tại Hà Nội bao gồm các mục tiêu hợp tác dài hạn trong việc nghiên cứu khoa học; tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế; hỗ trợ đào tạo sau đại học trao đổi thông tin; xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo liên quan tới lĩnh vực ASXH. MOU cũng đưa ra mục tiêu ngắn hạn về nâng cao năng lực công chức, viên chức cho BHXH Việt Nam thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh ngắn hạn bao gồm các kỹ năng chuyên ngành và cung cấp các thông tin tiên tiến nhất liên quan đến lĩnh vực ASXH.

Các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ kế hoạch triển khai thực hiện MOU bao gồm: Đào tạo tiếng Anh (theo phương pháp scaffolding); Nghiệp vụ ASXH; Quản lý tài chính; Quản lý hoạt động và công nghệ thông tin (CNTT); Quản trị; và các lĩnh vực khác có thể được mở rộng phù hợp với khả năng và nhu cầu của cả 02 cơ quan.

Công chức, viên chức BHXH Việt Nam tham gia khóa đào tạo tại Đại học Waikato

Ngày 14/3/2018, tại thành phố Hamilton (New Zealand), trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và Đại học Waikato đã tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA) nhằm cụ thể hóa cam kết và nâng cao hiệu quả hợp tác của hai bên, trong khuôn khổ MOU đã ký kết trước đó.

Trong suốt giai đoạn 2016 – 2021, BHXH Việt Nam đã cử gần 200 công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo về an sinh xã hội và kỹ năng tiếng Anh trực tiếp tại Đại học Waikato. Bên cạnh việc được trải nghiệm về ngôn ngữ và văn hóa một cách khá toàn diện của đất nước New Zealand, các công chức, viên chức ngành BHXH còn được tiếp cận với một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, một hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, một phong cách làm việc đa văn hóa, hiện đại...

Bên cạnh những hoạt động hợp tác nổi bật trong khuôn khổ MOU giữa hai cơ quan, Đại học Waikato tiếp tục là đối tác đáng tin cậy và thân thiết của BHXH Việt Nam thông qua việc hỗ trợ BHXH Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tư vấn chính sách.

Nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan và phát huy những kết quả đã đạt được giai đoạn 2016 – 2021, BHXH Việt Nam và Đại học Waikato dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2025 vào ngày 25/7/2022.

PV