WHO ban hành Hướng dẫn thực hiện y tế học đường

30/08/2021 04:20 PM


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa y tế với giáo dục và môi trường học đường, khi đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của học sinh. Năm 1995, WHO đã khởi động Sáng kiến Y tế trường học toàn cầu, nhằm thúc đẩy các phương pháp tiếp cận nâng cao sức khỏe trong trường học.

Chương trình y tế học đường (SHS), như được định nghĩa trong Hướng dẫn này, là các dịch vụ do nhân viên y tế cung cấp cho học sinh theo học cấp giáo dục tiểu học hoặc trung học, trong khuôn viên trường học hoặc bên ngoài trường học.

Hầu hết các quốc gia đều có một số hình thức SHS, nhưng nhiều chương trình như vậy hiện nay không dựa trên bằng chứng, không được thực hiện tốt, do hoặc thiếu kinh phí hoặc mới được triển khai trên phạm vi hạn chế.

Theo WHO, trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học (5-19 tuổi) ở tất cả các nơi đều gặp phải một loạt các vấn đề sức khỏe có thể phòng ngừa được, bao gồm: Tai nạn chấn thương không chủ ý, bạo lực, sức khỏe sinh sản và tình dục, các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Ngoài ra, trẻ em trong độ tuổi đi học và thanh thiếu niên đang ở giai đoạn dậy thì cần được hướng dẫn về sức khỏe, phát triển tâm lý xã hội và nhận thức thần kinh- khi chúng phát triển vào tuổi trưởng thành.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho trẻ 5-19 tuổi là rất lớn, nhưng trên toàn cầu, chất lượng dịch vụ y tế dành cho các em còn khác nhau và mức độ bao phủ còn hạn chế. WHO luôn khẳng định rằng, môi trường học đường là một môi trường rất hiệu quả để thực hiện chăm sóc sức khỏe hiệu quả toàn diện trên quy mô lớn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Hướng dẫn được công bố lần này là phần bổ sung cho Hướng dẫn của WHO về các dịch vụ y tế trường học bao gồm 87 biện pháp can thiệp đã được nhóm chuyên gia phát triển của WHO biên soạn và được cho rằng là cần thiết hoặc phù hợp để tổ chức, triển khai các dịch vụ y tế học đường trên cả phạm vi rộng và trên cả phạm vi hẹp.

Để xây dựng tài liệu này, nhóm biên soạn đã đánh giá lại 342 Hướng dẫn mà WHO đã công bố trước đây, để xây dựng danh mục 531 dịch vụ cần thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-19 tuổi trong và ngoài nhà trường hiện nay.

PV