Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực An sinh xã hội

30/12/2020 03:08 PM


Xu hướng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực An sinh xã hội (ASXH) ngày càng tăng, đặc biệt là để cải thiện dịch vụ khách hàng thông qua hỗ trợ front-end (tương tác với khách hàng) tự động 24/7 và cũng như tự động hóa quy trình back-end (xử lý dữ liệu). Hiện tại, chatbot thông minh có thể trả lời tới 97% tất cả các câu mà người tương tác đặt ra với độ chính xác lên đến 93%.

AI được các tổ chức an sinh xã hội đưa vào ứng dụng trong rất nhiều phạm vi từ trả lời chế độ chính sách như tai nạn lao động "Julieta" (Arhentina), trợ cấp nuôi con (Áo) đến hỗ trợ kiểm tra tình trạng tham gia, chế độ hưởng, lịch sử tham gia, hỗ trợ đăng ký, hướng dẫn khai báo, trợ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua nhận diện sinh trắc học (Ả rập xê út, Phần Lan) hoặc lồng ghép với hệ thống chính phủ điện tử, tư vấn đào tạo nghề nghiệp (Uruguay), phát hiện những trường hợp đủ điều kiện hưởng mà chưa được hưởng (Canada), Phát hiện lạm dụng tử tuất (Brasil) trợ giúp kiểm tra và thanh toán KCB BHYT (Áo)…

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet)

Để đảm bảo việc triển khai và sử dụng hệ thống chatbox cho thấy các cơ quan an sinh xã hội cần: số hóa dữ liệu, cập nhật liên tục và nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, đào tạo thường xuyên nhằm tăng năng lực gải quyết của AI, ứng dụng nhận diện nhân trắc học, phối hợp chuyên gia liên lĩnh vực, kết nối cơ sở dữ liệu lên ngành, quản lý rủi ro hệ thống và cơ sở dữ liệu cá nhân, đánh giá và sửa đổi quy định liên quan đến AI.

Cơ quan quản lý rủi ro nghề nghiệp (SRT) Argentina ứng dụng chatbot thông minh gọi là "Julieta" để trả lời các câu hỏi về trợ cấp tai nạn lao động. "Julieta" cung cấp dịch vụ khách hàng tự động và được cá nhân hóa bằng cách trả lời không chỉ các câu hỏi thường gặp nhất mà còn hỏi về tình trạng đăng ký và xin hưởng trợ cấp của khách hàng.

 

Vụ HTQT