Cơ quan kiểm toán của Pháp kêu gọi cắt giảm chi tiêu cho bảo hiểm y tế để giảm thâm hụt quỹ an sinh xã hội

27/11/2020 06:43 PM


Các kiểm toán viên của Pháp đã kêu gọi Chính phủ cắt giảm chi tiêu cho bảo hiểm y tế sau khi dự báo mức thâm hụt quỹ bảo hiểm y tế năm nay sẽ tăng gấp hơn 20 lần về quy mô so với năm 2019 (44 tỷ so với 1.9 tỷ) tăng đáng kể so với mức 28 tỷ euro được ghi nhận vào năm 2010 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra.

                                                                                                                  Ảnh minh hoạ
Các biện pháp  đóng cửa đối phó với đại dịch đã khiến cho nguồn thu giảm 27.3 tỷ euro, nhưng chi tiêu bổ sung, chủ yếu cho bảo hiểm y tế tăng 11.5 tỷ euro.
Quỹ BHXH tách biệt với ngân sách nhà nước, phần lớn do người lao động và chủ sử dụng lao động đóng góp dựa trên tiền lương và quỹ đã ghi nợ xã hội từ năm 1996 và Chính phủ có kế hoạch chuyển 136 tỷ euro cho quỹ vào năm 2024, tuy nhiên Cour des Comptes dự đoán thâm hụt quỹ an sinh xã hội lũy kế sẽ vượt qua con số trên ít nhất 50 tỷ euro.
Hệ thống an sinh xã hội Pháp được chia làm 4 nhánh: y tế, hưu trí, tai nạn lao động và trợ giúp tại gia đình. Cour des Comptes kêu gọi Chính phủ cắt giảm chi tiêu cho nhánh y tế - là nhánh có mức thâm hụt cao nhất trong hệ thống nhưng không đề xuất với các nhóm chế độ khác do những nhóm còn lại đã đạt được những tiến bộ tốt trong thập kỷ qua. “Chi phí gia tăng, nhưng việc tăng nguồn thu dành cho hệ thống tài chính an sinh xã hội lại là không thể”
Chưa có gì khả quan,  và với  dự báo rằng nguồn bổ sung từ ngân sách nhà nước có thể tiếp tục giảm, do đó để tiếp tục hạn chế gia tăng nợ công thì cần hành dộng nâng cao hiệu qủa chi tiêu, báo cáo viết. Báo cáo cũng cho rằng các quan chức đã quá tập trung cắt giảm mà ít chú ý đến việc tạo tiền đề cho chi tiêu hiệu quả hơn./.

Vụ HTQT