Triển khai mô hình Quỹ hưu trí lao động – quỹ hưu trí công lớn nhất Đài Loan từ 01/01/2021

17/08/2020 10:15 AM


Cơ quan lập pháp Đài Loan vừa thông qua luật hưu trí bắt buộc theo mô hình có mức hưởng được xác định tương ứng theo mức đóng dành cho nông dân nhằm đảm bảo tài chính cho nhóm đối tượng này.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Chương trình hưu trí sẽ thực hiện từ ngày 01/01/2021 theo mô hình Quỹ hưu trí lao động – quỹ hưu trí công lớn nhất Đài Loan. Hàng tháng, người nông dân  đóng góp từ 1-10% lương tối thiểu của Đài Loan (hiện nay khoảng 803 đô-la Mỹ) vào một tài khoản xác định và tài khoản này sẽ được nhà nước quản lý.

Chế độ này do Cục các quỹ lao động quản lý, điều hành dưới sự giám sát của Hội đồng nông nghiệp. Dự kiến, số lượng thành viên trong năm đầu tiên thực hiện chế độ là 13% tổng số 450.000 nông dân Đài Loan hiện nay.

Để đảm bảo hiệu quả của chương trình, cơ quan lập pháp xác định lợi nhuận đầu tư không thể thấp hơn mức lãi suất tiền gửi cố định kỳ hạn hai năm của các ngân hàng nội địa (hiện nay là 0,79%) trong khi Hội đồng nông nghiệp dự kiến lợi nhuận hàng năm sẽ vào khoảng 3%.

Với mức lợi nhuận trên cùng với khoản hỗ trợ 263 đô-la Mỹ/tháng của Chính phủ, người nông dân bắt đầu đóng bảo hiểm hưu trí ở tuổi 30 sẽ nhận được lương hưu hàng tháng ở tuổi 65 với mức lương hưu khoảng 1.260 đô-la Mỹ.

Cục quản lý các quỹ lao động đánh giá, với kinh nghiệm của họ trong việc quản lý 07 quỹ hưu trí hàng tháng và thanh toán theo giá trị đầu tư năm hiện nay, chương trình hưu trí cho nông dân sẽ tiết kiệm chi phí nếu ủy thác đầu tư và lựa chọn nhà quản lý dựa trên nền tảng tập trung của Cục này.

Trong bối cảnh già hóa dân số, chương trình hưu trí mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho tổng thể hệ thống hưu trí của Đài Loan.

Vụ HTQT