[Infographic] 5 lợi ích từ kết quả triển khai Đề án 06 của ngành BHXH Việt Nam

22/05/2024 01:47 PM


Thời gian qua, bám sát các nội dung trong Đề án 06 của Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an - cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - BHXH Việt Nam đã triển khai 5 nhóm tiện ích phục vụ thiết thực người dân và doanh nghiệp.