Thỏa thuận sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

09/03/2020 09:25 PM


Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng (Thỏa thuận) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng VssID (Ứng dụng) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp để kết nối đến Ứng dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây.

Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi BHXH Việt Nam, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://baohiemxahoi.gov.vn, https://vss.gov.vn và thông báo trên Ứng dụng. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật. Bạn cần phải đồng ý với các điều khoản được cập nhật để có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng.

2. Giới thiệu về Ứng dụng

VssID là ứng dụng được xây dựng trên 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật Bản để cung cấp các tính năng cơ bản sau:

- Cung cấp thông tin: Thẻ Bảo hiểm y tế và các thông tin quyền lợi của Thẻ Bảo hiểm y tế; Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế; Thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); Lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...;

- Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số Bảo hiểm xã hội; Cơ quan Bảo hiểm xã hội; Cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; Cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; Điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế…;

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho cá nhân.

- Hỗ trợ trực tuyến 24/7: Chatbot - trả lời tự động, tổng đài hỗ trợ 1900.9068, email, câu hỏi thường gặp);

- Các tin tức hoạt động ngành Bảo hiểm xã hội; các thông tin về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hướng dẫn sử dụng ứng dụng; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến...;

- Người tham gia BHYT tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Hướng tới sử dụng ứng dụng VssID thay thế Thẻ BHYT, sổ BHXH trên phạm vi cả nước; tích hợp tiện ích thanh toán trực tuyến...

3. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi BHXH Việt Nam, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi BHXH Việt Nam và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của BHXH Việt Nam.

4. Tài khoản

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (tạo tài khoản tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky), bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của BHXH Việt Nam, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

5. Ngừng sử dụng Ứng dụng

Khi bạn không có nhu cầu sử dụng Ứng dụng, bạn hãy thoát (đăng xuất) tài khoản trên Ứng dụng và gỡ bỏ Ứng dụng khỏi thiết bị để đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu.

Trường hợp bạn không có nhu cầu giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, bạn có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn nộp hồ sơ đăng ký để hủy bỏ tài khoản giao dịch điện tử của bạn.

6. Các hành vi bị cấm

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BHXH Việt Nam:

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng dụng này.

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba.

- Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất  kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân).

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng hoặc nội dung Ứng dụng.

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng.

- Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của BHXH Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, mã độc hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.

- Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi BHXH Việt Nam.

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dụng, xây dựng ứng dụng, trang web tương tự để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm, công việc hoặc dịch vụ.

- Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Sử dụng Ứng dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển,  truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.

- Sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi BHXH Việt Nam trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục  đích bất hợp pháp nào.

- Các hình thức vi phạm khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành trong từng lĩnh vực.

7. Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, BHXH Việt Nam có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, BHXH Việt Nam và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

8. Quyền truy cập và thu thập thông tin

- Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (2) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ, (3) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn, (4) Truy cập vào máy ảnh. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với BHXH Việt Nam về việc truy cập này.

- Cùng  với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

+ Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như họ và tên, mã số BHXH, địa chỉ, số điện thoại di động, số chứng minh nhân dân, số chứng thư số, địa chỉ email.

+ Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản VssID mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình.

+ Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng dụng.

+ Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.

9. Cam kết Bảo mật thông tin

BHXH Việt Nam sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho BHXH Việt Nam hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

10. Hiệu lực

- Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với bạn kể từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký tài khoản sử dụng Ứng dụng.

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án có thẩm quyền của Việt Nam tuyên là vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bị tuyên vô hiệu đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực.

11. Liên lạc với chúng tôi

- BHXH Việt Nam: Số 7 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email: lienhe@vss.gov.vn;

- Số điện thoại hỗ trợ dịch vụ: 1900.9068

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi cũng như những đóng góp Ý kiến để Ứng dụng ngày một hữu ích hơn.