Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động đối với các tập thể, cá nhân ngành BHXH

06/03/2020 04:48 PM


Vụ Thi đua - Khen thưởng, BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 21/TĐKT ngày 05/3/2020 gửi Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo đó, thực hiện Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam họp, thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tăng Huân chương Lao động các hạng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể:

Huân chương Lao động hạng Nhất gồm:

1. Ban Thu;

2. BHXH tỉnh Lâm Đồng;

3. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (khen thưởng quá trình cống hiến);

4. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khen thưởng quá trình cống hiến).

Huân chương Lao động hạng Nhì gồm:

1. BHXH tỉnh Phú Thọ;

2. BHXH huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

3. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

4. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc;

7. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên (khen thưởng quá trình cống hiến).

Huân Chương Lao động hạng Ba gồm:

1. Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

2. Phòng Công nghệ thông tin, BHXH tỉnh Nghệ An;

3. Phòng Giám định BHYT, BHXH tỉnh Quảng trị;

4. Phòng Tài chính - Kế toán, BHXH tỉnh Hải Dương;

5. Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La;

6. Ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc;

7. Ông Mai Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể, cá nhân có tên tại danh sách gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), điện thoại 02436285953, email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 13/3/2020 để tổng hợp./.

Xem chi tiết Công văn số 21/TĐKT tại đây./.

PV