Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH Việt Nam tháng 3/2020

13/03/2020 03:10 PM


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tiếp công dân, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thông tin về lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH Việt Nam tháng 3/2020 như sau:

Thời gian tiếp công dân: Từ 8h30 ngày 20/3/2020.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam - 150 phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người chủ trì tiếp công dân: Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh.

BHXH Việt Nam