Lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH Việt Nam tháng 7/2019

19/07/2019 12:27 PM


Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tiếp công dân, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam thông tin về lịch tiếp công dân của lãnh đạo BHXH Việt Nam tháng 7/2019 như sau:

Thời gian tiếp công dân: Từ 9h00 ngày 22/7/2019.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam - 150 phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người chủ trì tiếp công dân: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương.

 

BHXH Việt Nam