Dự án: Kế hoạch mua sắm máy in chuyên dùng cho các đơn vị trong ngành BHXH

22/05/2020 10:30 AM


Thông tin chi tiết dự án:

  1. Thời gian thực hiện dự án: Quý II/2020
  2. Mục tiêu chính của dự án: Cung cấp máy in chuyên dùng cho các đơn vị trong ngành BHXH
  3. Lĩnh vực chuyên môn: Mua sắm
  4. Loại dự án: Kế hoạch mua sắm
  5. Kinh phí thực hiện dự án: 7.553.395.000 VNĐ
  6. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị bàn giao thiết bị cho các đơn vị trong ngành BHXH