Dự án: Thuê bổ sung chỗ đặt máy chủ và các thiết bị liên quan cho Trung tâm dữ liệu Ngành

30/07/2020 03:05 PM


Thông tin chi tiết dự án:

  1. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng
  2. Mục tiêu chính của dự án: Đáp ứng nhu cầu về thuê chỗ đặt máy chủ, thiết bị TTDL ngành BHXH
  3. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin
  4. Loại dự án: Dự án Công nghệ thông tin
  5. Kinh phí thực hiện dự án: 8.328.618.000 VNĐ
  6. Tình trạng dự án: Đang hoàn thiện thủ tục thanh lý Hợp đồng với Nhà thầu