Dự án: Kế hoạch mua sắm, cấp thẻ và cấp phát trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020

30/07/2020 09:05 AM


Thông tin chi tiết dự án:

  1. Thời gian thực hiện dự án: Quý II, III/2020
  2. Mục tiêu chính của dự án: Cung cấp thẻ và trang phục người thanh tra chuyên ngành.
  3. Lĩnh vực chuyên môn: Mua sắm
  4. Loại dự án: Kế hoạch mua sắm
  5. Kinh phí thực hiện dự án: 2.150.000.000 VNĐ
  6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện