Dự án: Trụ sở BHXH huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

27/02/2020 01:35 PM


Thông tin chi tiết dự án: Trụ sở BHXH huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

  1. Thời gian thực hiện dự án: 2016-2018
  2. Mục tiêu chính của dự án: Đáp ứng nhu cầu về diện tích trụ sở làm việc của BHXH huyện.
  3. Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư xây dựng
  4. Loại dự án: Công trình dân dụng
  5. Kinh phí thực hiện dự án: 18.623.000.000 VNĐ
  6. Tình trạng dự án: Đã bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2019