Số / Ký hiệu: 79/NQ-CP
Trích yếu: Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dich Covid 19
Loại văn bản:
Thuốc & Vật tư y tế
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày có hiệu lực:
22/07/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
79/NQ-CP: Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dich Covid 19
Nội dung trong tệp đính kèm