Số / Ký hiệu: 1-10/KQĐT
Trích yếu: Kết quả đấu Thuốc của 14 tỉnh, thành phố từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016.
Loại văn bản:
Thuốc & Vật tư y tế
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Văn bản của BHXH VN
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
BHXHVN
Ngày ban hành:
17/10/2016
Ngày có hiệu lực:
17/10/2016
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 13/04/2017
Nội dung văn bản
1-10/KQĐT: Kết quả đấu Thuốc của 14 tỉnh, thành phố từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016.
Nội dung trong tệp đính kèm
Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF