Số / Ký hiệu: 110/QĐ-QLD
Trích yếu: 110/QĐ-QLD: Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.
Loại văn bản:
Thuốc & Vật tư y tế
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang Bộ
Lĩnh vực:
Quyết định
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trương Quốc Cường
Ngày ban hành:
23/03/2016
Ngày có hiệu lực:
23/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
110/QĐ-QLD: 110/QĐ-QLD: Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.
Nội dung trong tệp đính kèm