Thứ năm, ngày 09/03/2017

Hướng dẫn thêm Email vào tài khoản VssID

Tôi muốn hỏi: Tôi đã đăng ký ứng dụng VssID thành công và sửng dụng, nhưng nay tôi muốn thêm Email vào tài khoản VssID của mình, để sử dụng tính năng đăng ký thẻ bảo hiểm cho con. Tôi không biết làm như thế nào. Xin được hướng dẫn. Xin cảm ơn !

Ngày gửi:
31/10/2021
Người gửi:
Phạm Phú Cường
Email:
phucuong365@gmail.com