Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết quả đấu thầu thuốc & VTYT (119)
Trích yếu: Kết quả đấu thầu vật tư y tế đợt 6 năm 2016-2017 của 11 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Huế, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Nam Định, Lâm Đồng
Ngày ban hành:
26/04/2017
Ngày có hiệu lực:
26/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả giá thuốc trúng thầu trung bình của 6 tháng cuối năm 2016
Ngày ban hành:
19/04/2017
Ngày có hiệu lực:
19/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu mua thuốc tháng 12/2015 của 5 tỉnh: Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lai Châu, Quảng Nam (2015_KQDT_file_6); Kết quả đấu thầu mua thuốc tháng 1,2 năm 2016 của 4 tỉnh: Bình Phước, Nam Định, Tiền Giang, Yên Bái (2016_KQDT_file_1).
Ngày ban hành:
24/03/2017
Ngày có hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 5 năm 2016, 2017 của 06 tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Bắc Giang, Cần Thơ, Lai Châu, Khánh Hòa, Bắc Kạn.
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày có hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 4 năm 2016 của 04 tỉnh (Đồng Tháp, Điện Biên, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc) và các bệnh viện trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc.
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày có hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 3 năm 2016 của 13 tỉnh
Ngày ban hành:
17/01/2017
Ngày có hiệu lực:
17/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết quả đấu thầu VTYT đợt 2 năm 2015 của 5 tỉnh (2015_kqđt_vtyt_file 3) và đợt 2 năm 2016 của 15 tỉnh, thành phố (2016_kqđt_vtyt_file 2).
Ngày ban hành:
06/10/2016
Ngày có hiệu lực:
06/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực